• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Middagdienst

Dienst

26 sep2021 15:00

Ds. L.G. de Deugd

Psalm 105 vers 5 (Schoolpsalm)

Psalm 118:12

Psalm 118:13

Johannes 11 vers 1 t/m 27

Psalm 36:3

Psalm 68:10

Psalm 84:6

 

Na deze dienst is er preekbespreking. 

Hierbij een paar vragen zodat u ook thuis over de preek na kunt praten. 

 

1. Jezus zegt: "Ik ben de Opstanding en het Leven. Dit staat in de t.t.

Hoe functioneert dit in het geloofsleven?

2. Als Jezus vraagt: "Gelooft gij dat?" Wat zal dan ons antwoord zijn? 
3. Hoe kunnen we leven vanuit de Opstandingskracht van de Heere Jezus? 

  • © hersteld hervormde kerk 2021