• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Morgendienst - Heilig Avondmaal

Dienst

25 sep2022 09:30

Ds. L.G. de Deugd

Psalm 81 vers 12 (Schoolpsalm)

Gezang 9 vers 1, 5 en 7.(Morgenzang)

Gezang 1 vers 9 (Tien geboden des Heeren) 

Psalm 49 vers 2 en 6

Psalm 85 vers 1

Psalm 85 vers 3 (terwijl de tafel in gereedheid gemaakt wordt)

Tafel 1; Psalm 40 vers 8

Tafel 2: Psalm 27 vers 7

Tafel 3: Psalm 89 vers 7 

Slotzang: Psalm 116:1

Schriftlezing: Openbaring 2 vers 8 t/m 11

  • © hersteld hervormde kerk 2022