• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Middagdienst - Nabetrachting Heilig Avondmaal

Dienst

25 sep2022 16:00

Ds. L.G. de Deugd

Psalm 27 vers 7 (Schoolpsalm)

Ps. 3:2,3,4

Ps.16:6

Ps.73:12,13

Ps.68.10

Gezang 12 vers 1, 6, 7. (Avondzang)

Schriftlezing: Openbaring 2 vers 8 t/m 11

  • © hersteld hervormde kerk 2022