• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

De collecten gaan anders… de collecten gaan zó

02 april 2020

In onze gewone diensten waren we helemaal gewend aan het doorgeven van de drie collectezakken…. 

Het werd al wat vreemder toen we onze gaven aan de uitgang in de zakken deden… De laatste diensten werd het rek met de zakken bij de uitgang gezet en nu staan de zakken leeg….

En we hopen en bidden zo snel mogelijk ‘De Ark’ weer te kunnen gebruiken voor de kerkdiensten en ons gemeentelijk leven. We vragen u in de eerste plaats mee te luisteren met de diensten, de Heere te zoeken en te dienen met heel uw hart! Maar ook vragen we u om door middel van uw gaven te blijven ondersteunen.
In onze gewone diensten waren we helemaal gewend aan het doorgeven van de drie collectezakken…. Het werd al wat vreemder toen we onze gaven aan de uitgang in de zakken deden… De laatste diensten werd het rek met de zakken bij de uitgang gezet en nu staan de zakken leeg….

Maar de dienst van de verzoening, de verkondiging van het Woord van onze God gaat door! En we hopen en bidden zo snel mogelijk ‘De Ark’ weer te kunnen gebruiken voor de kerkdiensten en ons gemeentelijk leven. We vragen u in de eerste plaats mee te luisteren met de diensten, de Heere te zoeken en te dienen met heel uw hart! Maar ook vragen we u om door middel van uw gaven te blijven ondersteunen.

We geven u hierbij het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij graag door:

NL54 RABO 0302 1008 30 tnv kerkvoogdij HHG Elst


De kerkvoogdij zal de giften die binnenkomen evenredig verdelen over de gebruikelijke doelen, ook de diaconale. Als u evenwel een gift wilt geven met een specifiek doel, geeft u dat dan alstublieft aan in de omschrijving. Dan zal per ommegaande deze gift voor dit doel bestemd worden. We danken u heel hartelijk voor de giften voor de voortgang van de dienst van de Heere!

  • © hersteld hervormde kerk 2023