• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

‘HHG Elst tijdens de corona-crisis’

02 juli 2020

Beste gemeenteleden, Na een lange periode waarin het niet mogelijk was een kerkdienst in onze gemeente fysiek bij te wonen, mogen en kunnen we per 05-07-2020 weer diensten met gemeenteleden beleggen.   

Deze diensten mogen alleen plaatsvinden onder houden van bepaalde voorwaarden, ook is het aantal bezoekers per dienst beperkt.
Als gemeentelid bent u, middels een rondzendbrief, geïnformeerd over de geldende regels voor bezoek. Deze brief kunt u via onderstaande link nogmaals doornemen.
Naast deze brief vindt u onderaan deze pagina ook het volledige protocol met alle details van de genomen maatregelen. 

Aanmelding voor de diensten is noodzakelijk en kan elke vrijdag van 06:00 tot en met 21:00 uur via deze website (link naar aanmeldpagina).

Link 1: Rondzendbrief

Link 2: Protocol

  • © hersteld hervormde kerk 2020