• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Tekst van de maand

29 mei 2021

Predikt het Evangelie aan alle kreaturen. 

 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.

Markus 16 vers 15

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022