• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Tekst van de week

25 maart 2019

 In de menigte des volks is des konings heerlijkheid; maar in gebrek van volk is de verstoring van een vorst.

 Spreuken 14 vers 28

  • © hersteld hervormde kerk 2019