• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Uitnodiging dienst 26 januari

20 januari 2020

Op D.V. zondag 26 januari 2020 zal onze nieuwe ouderling bevestigd worden in het ambt. Ook zullen er deze dienst ouderlingen en diakenen bevestigd worden. Verder wordt er aandacht geschonken aan afscheid, aanstelling en herkiezing van kerkvoogden.   

De dienst begint om 9:30 uur en wordt geleid door ds. M. van Sligtenhorst. 

Alle gemeenteleden, familie en belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd in deze bijzondere dienst.

Er is deze dienst oppas aanwezig in de grote zaal van de ark. 

  • © hersteld hervormde kerk 2023