• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Verjaardagsfonds

19 maart 2020

In verband met het Corona-virus heeft de Kerkvoogdij besloten dat de vrijwilligers van het verjaardagsfonds voorlopig hun werkzaamheden per telefoon zullen uitoefenen.  

Uw bijdrage kunt u eventueel overmaken op: NL54RABO030.21.00.830

Hartelijk dank!

  • © hersteld hervormde kerk 2020