• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Voedselbankactie 1 en 2 oktober

30 september 2021

Vrijdag 1 oktober van 19.00- 20.00 uur en Zaterdag 2 oktober van 10.00-12.00 uur in De Ark.

Op 1 oktober en 2 oktober houden wij weer de gezamenlijke inzamelactie voor de voedselbank Neder Veluwe.

In onze regio Neder Veluwe worden vele mensen ondersteund met de pakketten die wekelijks door de Voedselbank worden verstrekt.

Een deel van deze pakketten wordt ook in Elst verspreid. Ten dele krijgen de Voedselbanken hun producten vanuit landelijke distributiecentra, maar voor het grootste deel moeten zij hun producten via meerdere lokale winkels en lokale actie binnen krijgen. Dit is voor de Voedselbank elke week weer een enorme uitdaging! 

 

De voedselbankactie zoekt nieuwe vrijwilligers! Het zou mooi zijn als zich vanuit de gemeente mensen zouden melden. Laten we met elkaar zorgen dat deze belangrijke actie ook binnen onze gemeente voortgang mag hebben. Belangstellenden kunnen zich melden bij ( zie kerkblad).

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021