• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Evangelisatie-avond

Zijn we een ‘schijn’-christen? Laten wij het licht van het Evangelie schijnen in deze donkere wereld. Herkennen andere mensen ons als ‘kinderen van het licht’? Zijn we in staat, als we contacten hebben met collega’s, de kernzaken van het christelijk geloof uit te leggen? Wat zijn mogelijke reacties waarmee mensen komen als ze horen van het christelijk geloof? Of mag je als kerkelijke gemeente zeggen: evangelisatie laten we andere mensen doen, een evangelisatiecommissie bijvoorbeeld? Waarom komen er vrijwel nooit mensen die onbekend met het christelijk geloof zijn, naar onze gemeente toe? Wat weerhoudt deze mensen en wat weerhoudt ons om actief andere mensen op te zoeken? Over al dit soort vragen willen we nadenken op maandag 3 juni. Deze evangelisatie-avond was toegezegd op een gemeente-avond, maar kon vanwege de ontbrekende tijd toen geen voortgang vinden.

03 jun2019

Iedereen uitgenodigd om te komen, zodat we met elkaar hierover kunnen praten. De avond begint om 20.00 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2019