• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Kopij kerkblad nr. 8

Wilt u zo vriendelijk zijn de kopij voor het volgende kerkblad nr. 8 uiterlijk 29 juli aan te leveren per email: rondomdeark@hhgelst.nl of bij één van de redactieleden

29 jul2019

Dit kerkblad, dat op zondag 4 augustus verschijnt, omvat dan de periode van zondag 11 augustus t/m zondag 8 september. (Kopij graag aanleveren in lettertype Calibri, tekengrootte 11.)

  • © hersteld hervormde kerk 2019