• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Stemmingsvergadering

De kerkenraad deelt u mee dat er op 28 oktober om 20.00 uur een stemmingsvergadering zal plaatsvinden

28 okt2021

Voor de openstaande vacature van diaken en de nieuwe vacature van kerkvoogd worden de belijdende leden gevraagd om namen van mannelijke belijdende leden in te dienen.
Tevens zal op 28 oktober de zes-jaarlijkse stemming plaatsvinden. Voor meer informatie hierover zie kerkblad.

  • © hersteld hervormde kerk 2021