• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij behartigt alle stoffelijke zaken die zich voordoen binnen de gemeente.

De volgende leden hebben momenteel zitting in de kerkvoogdij:

Dhr. H.M. Meurs (voorzitter)
Dhr. L. De Vries (penningmeester)
Dhr. J.H. Roks (penningmeester)
Dhr. A. Vervoorn (secretaris)
Dhr. H. Overeem (kerk)
Dhr. P. Drost (pastorie)

Bankrekening is: NL54RABO030.21.00.830

Heeft u vragen voor de kerkvoogdij? Stuur dan een mail naar kerkvoogdij @ hhgelst.nl
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2023