• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij is een zelfstandig orgaan onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Zij behartigt alle stoffelijke zaken die zich voordoen binnen de gemeente.

De volgende leden hebben momenteel zitting in de kerkvoogdij:

Dhr. D. Seekles (voorzitter)
Dhr.B.C.F.  Bouman (penningmeester)
Dhr. J.H. Roks (2e penningmeester)
Dhr. A. Vervoorn (secretaris)
Dhr. G. Hardeman
Dhr. P. Drost
Dhr. R. van der Voet

Bankrekening is: NL54RABO030.21.00.830

Heeft u vragen voor de kerkvoogdij? Stuur dan een mail naar kerkvoogdij @ hhgelst.nl
 
 
  • © hersteld hervormde kerk 2021