• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Privacy Statement - AVG

Hieronder vindt u het van toepassing zijnde privacy statement

 

//uploads/111/Privacy_Statement_HHG_Elst_10-11-2018.pdf

 

AVG in het kort:

Organisaties en (kerkelijke) gemeenten gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wbp en met ingang van 25 mei 2018 geldt de AVG.

 

Recht op vergetelheid:

* Recht om persoonsgegevens te laten verwijderen

* Recht om de verwijdering door te geven aan andere instanties Recht op dataportabiliteit:

* Recht om persoonsgegevens op te vragen.

*Recht om gegevens over te laten dragen aan een andere instantie.

 

Toestemming:

* Kerken mogen in diverse situaties persoonsgegevens aan andere leden en aan niet-leden doorgeven zonder toestemming van de persoon in kwestie te vragen (zie ook AVG, artikel 9).

* Wordt hieraan niet voldaan, dan staan in artikel 6 van de AVG de overige verwerkingsgronden. Een belangrijke verwerkingsgrond is toestemming. Organisaties moeten kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

 

Gegevens delen binnen de gemeente/kerk

* Persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan leden van de eigen gemeente. Denk bijvoorbeeld aan uitwisseling van adressen of relevante informatie voor organisatoren van activiteiten in de kerk.

* Als gemeente mag u gegevens van uw gemeenteleden registeren. Niemand mag zonder toestemming persoonsgegevens van een ander op internet publiceren.

 

Gegevens delen buiten de gemeente/kerk

* Voor het verstrekken van persoonsgegevens van gemeenteleden aan personen of organisaties buiten de kerk is in ieder geval een wettelijke basis nodig. Denk hierbij aan toestemming of noodzaak voor uitvoering van een overeenkomst.

* Er moet expliciet toestemming worden gegeven, kerk blijft verantwoordelijk.

  • © hersteld hervormde kerk 2023