• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Middagdienst

Dienst

09 jun2024 16:00

Ds. W. van Klinken

Ps. 99 vers 5 (Schoolpsalm)

Ps. 25:2,6

Ps. 115:1

Ps. 51:4,5

Ps. 17:3,8

Ps. 143:10

Schriftlezing: Ezechiël 36:16-38

Tekst voor de prediking: Ezechiël 36:25-27

  • © hersteld hervormde kerk 2024