• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Middagdienst

Dienst

12 mei2024 16:00

Knd J.W. Bonenberg

Psalm 95:2 (voorpsalm)

Psalm 107:1

Psalm 2:7

Psalm 132:7,9,11,12

Psalm 85:4

Psalm 89:7,8

De Schriftlezing is Romeinen 1:1-17 (tekst 1-7)

  • © hersteld hervormde kerk 2024