• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Middagdienst

Dienst

18 apr2021 16:00

Ds. L. Krooneman

Zingen Psalm 113 vers 1 (voorpsalm)
Zingen: Psalm 93:1 en 4  
Zingen: Psalm 81:12
Schriftlezing: Kolossenzen 1:1-23
Tekstlezing: Kolossenzen 1:9-14
Zingen: Psalm 103:2 en 7  
Zingen: Psalm 56:5
Zingen: Psalm 134:1 en 3

  • © hersteld hervormde kerk 2021