• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Middagdienst

Dienst

19 mei2019 16:00

Ds. W.J. van den Brink

Geen oppas aanwezig.

 

Voorzang psalm 116 vers 10

Lezen 2 Kronieken 30 vers 15 tot en met hoofdstuk 31 vers 1 en psalm 98

Begin: Psalm 98 vers 3

Na de wet: psalm 63 vers 2

Bij de collecte: Psalm 147 vers 1 en 10

Na de preek: psalm 71 vers 10 en 11

Einde van de dienst: psalm 29 vers 6

 

Tekst voor de prediking is 2 Kronieken 30 vers 21 tot en met 27 en 2 Kronieken 31 vers 1.

Thema van de preek: ‘De vreugde na het Pascha.’

Drie gedachten:

Deze vreugde van het Pascha is te herkennen aan:

  1. Muziek en gesprek (21-22)
  2. Feest en offers (23-25)
  3. Zegen en bekering (26-1)
  • © hersteld hervormde kerk 2019