• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Middagdienst

Dienst

25 jul2021 16:00

Ds. A.I. Kazen

Ps. 20 vers 1

Ps. 122:2

Gez. 12:4

Schriftlezing: Exodus 25:10-22 en Hebreeën 9:22-28

Ps. 99:1-2

Ps. 84:1

Ps. 85:4

  • © hersteld hervormde kerk 2021