• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Middagdienst

Dienst

24 mei2020 16:00

Ds. N.P.J. Kleiberg

Liturgie:

 

Mededelingen

Psalm 91 vers 1 en 3

geloofsbelijdenis

Schriftlezing:  Hooglied 3 1-11

Tekst: de verzen 7 t/m 10

De tekst spreekt ons van:           De Bruid en de koets

1.       Beveiligd door de Koning

2.       Rustend in Zijn koets

3.       Roemend in Zijn werk

Psalm 84 vers 3 en 4

Psalm 111vers 5

Psalm 89 vers 7 en 8

  • © hersteld hervormde kerk 2020