• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Middagdienst

Dienst

14 jul2024 16:00

Ds. W. Schinkelshoek

Ps.44 vers 4 (Voorpsalm)

Ps. 25 vs. 6

Ps. 64 vs. 10.

Ps. 103 vers 1,2 en 9

Ps. 75 vs. 1

Ps. 71 vs. 10 en 17

 

Schriftlezing: Galaten 1 vs. 1 t/m 9

 

Prediking: Galaten 1 vs. 1: Paulus, een apostel – [geroepen], niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft

Thema: Paulus, apostel. 1) Zijn gezag 2) Zijn boodschap

  • © hersteld hervormde kerk 2024