• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Morgendienst

Dienst

02 mei2021 09:30

Knd W.J. Korving

Psalm 84: 6 (Voorpsalm)

Votum-Zegengroet

Psalm 27: 3

Wet des Heeren 

Psalm 25: 2 

Schriftlezing: Rom.8:1-17

Gebed

Zingen/Inzameling der gaven

Psalm 103: 1

Prediking – Rom.8:11

Psalm 145: 6

Gebed

Psalm 146: 3

Zegenbede

Wilhelmus 1 en 6

 

Thema: De opstanding van Christus is het fundament der zaligheid

We bemerken:

1. De onmacht van het vlees (1-8)

2. De kracht van Gods Zoon (9-11)

3. De vernieuwing door Gods Geest (12-17)

  • © hersteld hervormde kerk 2021