• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Morgendienst

Dienst

26 mrt2023 09:30

Ds. J. Koppelaar

Ps.22 vers 1. (Schoolpsalm)

Ps. 40 : 8

Ps. 86 : 3

Ps. 22 : 2 en 3

Ps. 22 : 5 en 6

Gezang 5 vers 6 en 9 (Gebed des Heeren)

 

Schriftlezing: Mattheus 27 : 11 – 26

Kerntekst: vers 19

  • © hersteld hervormde kerk 2023