• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Morgendienst

Dienst

22 nov2020 09:30

Ds. W. Schinkelshoek

Ps. 33 vs. 1 (schoolpsalm)

Ps. 86 vs. 6

Ps. 119 vs. 17

 

Schriflezing: Ruth 3

Ps. 84 vs. 3 en 4

Ps. 27 vs. 3

Ps. 17 vs. 4

 

Ruth 3 vs. 5 en 6

5 En zij zei tot haar: Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen.

6 Alzo ging zij af naar den dorsvloer, en deed naar alles, wat haar schoonmoeder haar geboden had.
Thema: De Heere zorgt! Ruth bij Boaz

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020