• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Morgendienst

Dienst

24 mei2020 09:30

Ds. J.R. van Vugt

 

Orde van dienst

Schriftlezingen:

1. Handelingen 1: 4-14

2. Efeze 2: 1-10

Zingen:

- Psalm 47: 3

Geloofsbelijdenis met Zondag 18

- Psalm 68: 9

- Psalm 21: 5 en 6

- Psalm 148: 1

- Psalm 103: 10

Thema: de Opgestane Christus vaart op ten hemel

1) Waarom dat feitelijk juist is

2) Waarom dat feestelijk is

3) Waarom dat troostvol is

  • © hersteld hervormde kerk 2020