• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Morgendienst

Dienst

17 jul2022 09:30

Ds. L.G. de Deugd

Ps.79:4 (Voorpsalm)

Ps.13:1,5

Ps.42:3,4

Ps.77:1,6,7

Ps.23:1

Ps.73:1,13

Schriftlezing: Psalm 77

Thema:De worstelingen van Asaf in de nacht

1. Met de ogen naar beneden

2. Met het oog omhoog en het hart naar boven

  • © hersteld hervormde kerk 2022