• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Live

Morgendienst (Doopdienst Jos & Joas)

Dienst

30 jun2019 09:30

Ds. W.J. van den Brink

Doopsdienst Jos & Joas 

 

De voorzang is psalm 145 vers 7

Lezen Matthéüs 3 vers 1-17

Begin: Psalm 25 vers 2

Na de geloofsbelijdenis: psalm 147 vers 7

Binnendragen: psalm 105 vers 5

Na de doop: psalm 134 vers 3

Bij de collecte Psalm 67 vers 1 en 3

Na de preek: Psalm 1 vers 3 en 4  

Einde: Psalm 32 vers 5

Eenmalig: na afloop van de dienst: Psalm 43 vers 3

 

Tekst voor de prediking is Matthéüs 3 vers 11 en 12

Thema: ‘De scherpe dooppreek van Johannes de Doper’.

Drie gedachten:

1.   Een noodzakelijke bekering.

2.   De Geestelijke reiniging.

3.   De komende scheiding.  

  • © hersteld hervormde kerk 2019