• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Meer over Welkom

Gemeenteleven

Binnen onze gemeente worden allerlei dingen georganiseerd voor allerlei doelgroepen.
Het doel hiervan is om een ieder dichter bij de Heere te brengen en Zijn Naam groot te maken!

Kies links in het menu het onderwerp waar u meer over wil weten.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024