• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Plaatselijke agenda

Wilt u zo vriendelijk zijn de kopij voor het volgende kerkblad nr. 8 uiterlijk 29 juli aan te leveren per email:...

lees meer
  • © hersteld hervormde kerk 2019