• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Nieuws

 • 02 nov, 2019

  Tekst van de week

  Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid; Looft den God der goden; want Zijn...

  lees meer
  02 nov2019
 • 09 okt, 2019

  Klussen kerkbanken

  Welkom! Vele handen maken licht werk! Iedere donderdagavond en zaterdagmorgen wordt er gewerkt.

  lees meer
  09 okt2019
 • 28 sep, 2019

  Tekst van de Week

  Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting...

  lees meer
  28 sep2019
 • 20 sep, 2019

  Tekst van de week

  Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen...

  lees meer
  20 sep2019
 • 20 sep, 2019

  Voedselbank actie

  Vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur en morgen 21 september tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u producten brengen bij alle kerken...

  lees meer
  20 sep2019
 • 29 aug, 2019

  Tekst van de week

  Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken...

  lees meer
  29 aug2019
 • 29 aug, 2019

  Startavond Jeugdwerk D.V. 17 september

  van 18:30uur tot 20:00 uur bij de Ark.

  lees meer
  29 aug2019
 • 10 jul, 2019

  Afscheidavond ds. W.J. v.d. Brink

  Op 10 juli hopen we ’s-avonds vanaf 19.30 uur in een bijzondere gemeenteavond als gemeente afscheid van de dominee en...

  lees meer
  10 jul2019
 • 07 jul, 2019

  Afscheiddienst Dominee W.J. v.d. Brink

  Graag nodigen we u en jou uit om de afscheidsdienst bij te wonen op zondag 7 juli om 15.30 uur. Zoals bekend heeft onze...

  lees meer
  07 jul2019
 • 27 jun, 2019

  Tekst van de Week

  En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle...

  lees meer
  27 jun2019
 • 07 jun, 2019

  Gemeentedag

  U bent van harte welkom om 14.30 uur in de grote zaal van ‘De Ark’. Daar willen we de middag met elkaar beginnen.

  lees meer
  07 jun2019
 • 30 mei, 2019

  Foto's Kamp 2019

  Hieronder vindt u een overzicht van een aantal foto's van het kamp. 

  lees meer
  30 mei2019
 • 04 mei, 2019

  Tekst van de Week

   Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat zulks de bevrijden des...

  lees meer
  04 mei2019
 • 03 mei, 2019

  Marktdag 2019

  WELKOM op D.V. 11 mei van 09:00 uur tot 14:00 uur. 

  lees meer
  03 mei2019
 • 18 apr, 2019

  Tekst van de week

  Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft.

  lees meer
  18 apr2019
 • 06 apr, 2019

  Sponsorloop

  Kom jij ook??

  lees meer
  06 apr2019
 • 06 apr, 2019

  club 78

  Welkom op de eerste clubavond! Dinsdag 1-10 gaan we weer om half zeven van start.  

  lees meer
  06 apr2019
 • 25 mrt, 2019

  Tekst van de week

   In de menigte des volks is des konings heerlijkheid; maar in gebrek van volk is de verstoring van een vorst.

  lees meer
  25 mrt2019
 • 01 apr, 2019

  Marktdag

  Op zaterdag 11 mei 2019 houdt de Hersteld Hervormde Gemeente van Elst haar jaarlijkse marktdag. De markt wordt georganiseerd...

  lees meer
  01 apr2019
 • 19 mrt, 2019

  Vrijwilligers gezocht!

  Heb je nog een klein beetje tijd over? Zin in leuk vrijwilligerswerk?  Kom naar ‘NognKans’! We draaien nu met...

  lees meer
  19 mrt2019
 • 19 mrt, 2019

  78 volle kratten voor de voedselbank!

  Op 15 en 16 februari is er door de gezamenlijke kerken weer een actie voor de voedselbank gehouden. Wat een mooie opbrengst...

  lees meer
  19 mrt2019
 • 15 feb, 2019

  Voedselbank! 15 en 16 februari

  Op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw levensmiddelen in leveren bij een van...

  lees meer
  15 feb2019
 • 24 dec, 2018

  Tekst van de week

  En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk...

  lees meer
  24 dec2018
 • 17 dec, 2018

  Generale repetitie Kerstviering

  D.V. Woensdag 19 december van 19:00uur tot 20:00 is de generale repetitie van het jeugdwerk.   

  lees meer
  17 dec2018
 • 23 nov, 2018

  Tekst van de week

  Want Hij zegt tot Mozes: Ik zal Mij ontfermen, diens Ik Mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien Ik barmhartig ben.

  lees meer
  23 nov2018
 • 15 nov, 2018

  24 november Actie Groenten&Fruit

  Heeft u al besteld?

  lees meer
  15 nov2018
 • 15 nov, 2018

  Preekbespreking jongeren

  Na de middagdienst van 18 november is er Voor jongeren (VO en ouder) na de dienst een preekbespreking en een maaltijd.

  lees meer
  15 nov2018
 • 10 nov, 2018

  Tekst van de Week

  De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft...

  lees meer
  10 nov2018
 • 05 nov, 2018

  Gemeente-avond vanavond 19:30 uur

  D.V. 5 november aanvang 19:30uur

  lees meer
  05 nov2018
 • 01 okt, 2018

  Tekst van de Week

  En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen aannemer des persoons is; Maar in allen...

  lees meer
  01 okt2018
 • 14 sep, 2018

  14 en 15 september inzameling voedselbank

  Vrijdagavond: 14 september 19.00-20.00 uur. Zaterdagochtend: 15 september 10.00-12.00 uur.

  lees meer
  14 sep2018
 • 12 jul, 2018

  Tekst van de week

  Want op U, HEERE! hoop ik; Gij zult verhoren, HEERE, mijn God !

  lees meer
  12 jul2018
 • © hersteld hervormde kerk 2019