• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Nieuws

 • 14 jan, 2023

  Winteractie

  Winteractie D.V. 4 februari van 12:00 uur tot 14:00uur 

  lees meer
  14 jan2023
 • 04 jan, 2023

  Koffie drinken

  D.v. Zondag 8 januari is er na de kerkdienst koffie drinken. 

  lees meer
  04 jan2023
 • 31 dec, 2022

  Tekst van de maand

  Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. 

  lees meer
  31 dec2022
 • 30 dec, 2022

  Openingstijden NognKanS

  6 Januari zijn wij weer geopend van 10:00 uur tot 15:00 uur. 

  lees meer
  30 dec2022
 • 22 dec, 2022

  Tijden kerst

  Let op anders dan op de flyer vermeld begint 2e kerstdag de dienst 10.00uur

  lees meer
  22 dec2022
 • 19 dec, 2022

  Generale repetitie Jeugdwerk 20 december

  Dinsdagavond 20 december 2022 vanaf 18:30uur.  Alle kinderen van het jeugdwerk van harte welkom op de generale...

  lees meer
  19 dec2022
 • 14 dec, 2022

  Zanguurtje

  We willen jullie allemaal van harte uitnodigen om op 1e Kerstdag mee te gaan zingen door Elst. 

  lees meer
  14 dec2022
 • 12 dec, 2022

  Kerstviering ouderencontactmiddag, mannen- en vrouwenvereniging.

  Op woensdagmiddag 21 december wordt er, samen met de mannen- en vrouwenvereniging en de ouderencontactmiddag, een...

  lees meer
  12 dec2022
 • 08 dec, 2022

  Tekst van de maand

  Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

  lees meer
  08 dec2022
 • 15 nov, 2022

  26 november Wintermarkt

  Alvast voor in uw agenda: D.V. 26 november Wintermarkt. Denkt u aan uw bestelling? 

  lees meer
  15 nov2022
 • 09 nov, 2022

  Koffie drinken

  D.v. Zondag 13 november is er na de kerkdienst koffie drinken. 

  lees meer
  09 nov2022
 • 22 okt, 2022

  Tekst van de maand

  En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en...

  lees meer
  22 okt2022
 • 20 sep, 2021

  Voedselbank 14 en 15 oktober

  Op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw levensmiddelen in leveren bij een...

  lees meer
  20 sep2021
 • 17 sep, 2022

  Wijziging locatie gemeentedag

  Wegens de weersvooruitzichten, een alternatief programma aanvang 16.00 uur in "De Ark".

  lees meer
  17 sep2022
 • 12 sep, 2022

  Opening Winterwerk

  Opening van het Winterwerk zal plaatsvinden op zondag 18 september. 

  lees meer
  12 sep2022
 • 08 sep, 2022

  23 september start VO

  Hee jij daar, ja jij die in klas 1-klas 4 zit!  

  lees meer
  08 sep2022
 • 03 sep, 2022

  Jeugdwerk begint weer

  Na de zomerstop gaan binnenkort ook de jeugdclubs weer beginnen. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en weer...

  lees meer
  03 sep2022
 • 20 aug, 2022

  Gewijzigde openingsdagen NognKanS

  Door vakanties heeft de winkel gewijzigde openingsdagen. Tot ziens in NognKanS!

  lees meer
  20 aug2022
 • 02 jul, 2022

  School-kerk-gezinsdienst DV 3 juli

  Op Christelijke Basisschool " Het Visnet" is de afgelopen tijd stil gestaan bij het bijbelboek Esther.  

  lees meer
  02 jul2022
 • 01 jul, 2022

  Tekst van de maand

  En al wat gij doet met woorden of met werken,  doet  het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en...

  lees meer
  01 jul2022
 • 11 jun, 2022

  Spreekuur Kerkvoogdij

  15 Juni van harte welkom tussen 19:30-20:30

  lees meer
  11 jun2022
 • 02 jun, 2022

  Tekst van de Maand

  Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand...

  lees meer
  02 jun2022
 • 26 mei, 2022

  Kamp Foto's

  We kijken terug op een geweldig kamp!   

  lees meer
  26 mei2022
 • 20 mei, 2022

  Landelijke evangelisatiedag 28 mei

  De inloop is vanaf 9.30 uur en het programma begint om 10.00 uur. Om 15.30 uur is de dag afgelopen.  Hartelijk...

  lees meer
  20 mei2022
 • 14 mei, 2022

  Kamp 26 tm 28 mei

  Zoals elk jaar willen we ook dit kamp beginnen met de kerkdienst van Hemelvaartsdag, die begint om 9.00 uur. 

  lees meer
  14 mei2022
 • 06 mei, 2022

  Doopdienst Lova

  De doopdienst begint om 09:30 in deze dienst zal Ds. L.G. de Deugd voorgaan. 

  lees meer
  06 mei2022
 • 16 apr, 2022

  Marktdag 7 mei

  Marktdag op zaterdag 07 mei van 09:00 tot 14:00 uur.

  lees meer
  16 apr2022
 • 09 apr, 2022

  Tekst van de maand

  Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den...

  lees meer
  09 apr2022
 • 06 apr, 2022

  Opgeven Kamp 2022

  D.V. 26, 27 en 28 mei is het eindelijk weer zo ver!! We gaan op kamp. 

  lees meer
  06 apr2022
 • 10 mrt, 2022

  Voedselbankactie 11 en 12 maart

  Vrijdag 11 maart tussen 19.00 en 20.00 uur en zaterdag 12 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. 

  lees meer
  10 mrt2022
 • 27 jan, 2022

  Bestellijst Rookworsten & Erwtensoep

  Het is weer zover! De jaarlijkse worstenactie gaat weer van start!    

  lees meer
  27 jan2022
 • 09 jan, 2022

  (Her-)bevestiging ambtsdagers

  " Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven een goeden opgang, en vele vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is...

  lees meer
  09 jan2022
 • 08 jan, 2022

  Tekst van de maand

  Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;...

  lees meer
  08 jan2022
 • 23 dec, 2021

  Kerstviering Jeugdwerk 2021

  Het kerstfeest van de Jeugdclubs is 1e kerstdag vanaf 15:00 uur live te volgen via onze livestream of via onderstaande link.

  lees meer
  23 dec2021
 • 23 okt, 2021

  Gewijzigde tijd kerkdienst.

  De ochtenddienst van 31 oktober begint om 09:00 uur. 

  lees meer
  23 okt2021
 • 23 okt, 2021

  Actie Wintermarkt 20 - 11

  Wilt u uw bestellijst voor D.V. maandag 15 november 2021 inleveren/mailen?

  lees meer
  23 okt2021
 • 16 okt, 2021

  Herfstdagactie 16 oktober

  Van 10:00 tot 14:00uur

  lees meer
  16 okt2021
 • 26 jun, 2021

  Tekst van de maand

  En de HEERE, hun God, zal ze te dien dage behouden, als zijnde de kudde Zijns volks; want gekroonde stenen zullen in Zijn...

  lees meer
  26 jun2021
 • 10 jun, 2021

  Bijbelse themaweken "Het Visnet".

  Op school waren de afgelopen 2 weken de bijbelse themaweken.

  lees meer
  10 jun2021
 • 29 mei, 2021

  Tekst van de maand

  Predikt het Evangelie aan alle kreaturen. 

  lees meer
  29 mei2021
 • 10 apr, 2021

  Bevestiging en intrede Ds. L.G. de Deugd.

  Verslag bevestigings- en intrededienst Ds. L. G. de Deugd.

  lees meer
  10 apr2021
 • 22 mrt, 2021

  Muziekavond op 1 April

  1 april zal er een muziekavond gegeven worden. Deze avond staat in het teken van  Lijdenstijd en Pasen . Hieronder...

  lees meer
  22 mrt2021
 • 15 feb, 2021

  Tekst van de Maand

  Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.

  lees meer
  15 feb2021
 • 08 okt, 2020

  ‘HHG Elst tijdens de corona-crisis’

  Beste gemeenteleden, Na een lange periode waarin het niet mogelijk was een kerkdienst in onze gemeente fysiek bij te...

  lees meer
  08 okt2020
 • 24 dec, 2020

  Jeugdwerk tijdens lockdown

  Zoals bekend is er op dit moment een Lockdown door de regering ingesteld. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van ons...

  lees meer
  24 dec2020
 • 17 okt, 2020

  Dankbaarheid

  Antwoord kandidaat de Deugd op het op hem uitgebrachte beroep

  lees meer
  17 okt2020
 • 31 okt, 2020

  Wintermarkt actie Jeugdwerk

  Actie Wintermarkt 2020 Jeugdwerk Hersteld Hervormde Gemeente Elst (UT).

  lees meer
  31 okt2020
 • 02 okt, 2020

  Samuëlgroep en catechese

  Samuëlgroep en catechese

  lees meer
  02 okt2020
 • 14 sep, 2020

  Nieuws vanuit het Jeugdwerk

  Jeugdwerk

  lees meer
  14 sep2020
 • 10 jul, 2020

  Tekst van de maand

  Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des Heeren gaan. Onze voeten zijn staande in...

  lees meer
  10 jul2020
 • 06 jun, 2020

  Opening NognKanS

  Vanaf vandaag is NonKanS weer geopend.

  lees meer
  06 jun2020
 • 02 apr, 2020

  De collecten gaan anders… de collecten gaan zó

  In onze gewone diensten waren we helemaal gewend aan het doorgeven van de drie collectezakken…. 

  lees meer
  02 apr2020
 • 02 mei, 2020

  ‘HHG Elst tijdens de corona-crisis’

  Update kerkdiensten in corona tijd    

  lees meer
  02 mei2020
 • 01 mei, 2020

  Orgeluurtje

  Vanavond orgel uurtje van 20.00uur tot 21.00uur.

  lees meer
  01 mei2020
 • 20 apr, 2019

  Tekst van de maand

  God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.

  lees meer
  20 apr2019
 • 19 mrt, 2020

  NognKanS gesloten

  In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus zijn wij genoodzaakt NognKanS tot nader order te sluiten.

  lees meer
  19 mrt2020
 • 13 mrt, 2020

  Tekst van de maand

  Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. 

  lees meer
  13 mrt2020
 • 03 mrt, 2020

  Werkgroep Tsjernobyl Elst zoekt gastgezinnen

  25 april 2020 - 15 juni 2020 Hebt u interesse en/of nog vragen? Neem dan geheel vrijblijvend  ...

  lees meer
  03 mrt2020
 • 24 feb, 2020

  1 maart Koffie drinken

  Op zondag 1 maart is er gelegenheid met elkaar koffie te drinken na de ochtenddienst. We stellen het op prijs als zoveel...

  lees meer
  24 feb2020
 • 14 feb, 2020

  Fotokaarten bij ‘NognKanS’

  Bent u/jij op zoek naar een mooie kaart!! Wij hebben in onze snuffelwinkel mooie fotokaarten van ‘Sfeer en...

  lees meer
  14 feb2020
 • 13 feb, 2020

  Tekst van de maand

  en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte.

  lees meer
  13 feb2020
 • 22 jan, 2020

  Nieuwe geluidsinstallatie

  Ook vandaag wordt er weer hard gewerkt voor de geluidsinstallatie.

  lees meer
  22 jan2020
 • 20 jan, 2020

  Uitnodiging dienst 26 januari

  Op D.V. zondag 26 januari 2020 zal onze nieuwe ouderling bevestigd worden in het ambt. Ook zullen er deze dienst ouderlingen...

  lees meer
  20 jan2020
 • 13 jan, 2020

  Tekst van de maand

  In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

  lees meer
  13 jan2020
 • 20 dec, 2019

  Kerstfeest Jeugdwerk

  Laat ieder het horen! Jezus is geboren. Dat is het thema van de kerstviering op tweede kerstdag om 10:00 uur in de Ark. Komt...

  lees meer
  20 dec2019
 • 09 okt, 2019

  Klussen kerkbanken

  Welkom! Vele handen maken licht werk! Iedere donderdagavond en zaterdagmorgen wordt er gewerkt.

  lees meer
  09 okt2019
 • 28 sep, 2019

  Tekst van de Week

  Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting...

  lees meer
  28 sep2019
 • 20 sep, 2019

  Tekst van de week

  Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen...

  lees meer
  20 sep2019
 • 20 sep, 2019

  Voedselbank actie

  Vanavond tussen 19.00 en 20.00 uur en morgen 21 september tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u producten brengen bij alle kerken...

  lees meer
  20 sep2019
 • 29 aug, 2019

  Tekst van de week

  Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken...

  lees meer
  29 aug2019
 • 29 aug, 2019

  Startavond Jeugdwerk D.V. 17 september

  van 18:30uur tot 20:00 uur bij de Ark.

  lees meer
  29 aug2019
 • 07 jul, 2019

  Afscheiddienst Dominee W.J. v.d. Brink

  Graag nodigen we u en jou uit om de afscheidsdienst bij te wonen op zondag 7 juli om 15.30 uur. Zoals bekend heeft onze...

  lees meer
  07 jul2019
 • 27 jun, 2019

  Tekst van de Week

  En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle...

  lees meer
  27 jun2019
 • 07 jun, 2019

  Gemeentedag

  U bent van harte welkom om 14.30 uur in de grote zaal van ‘De Ark’. Daar willen we de middag met elkaar beginnen.

  lees meer
  07 jun2019
 • 30 mei, 2019

  Foto's Kamp 2019

  Hieronder vindt u een overzicht van een aantal foto's van het kamp. 

  lees meer
  30 mei2019
 • 04 mei, 2019

  Tekst van de Week

   Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat zulks de bevrijden des...

  lees meer
  04 mei2019
 • 03 mei, 2019

  Marktdag 2019

  WELKOM op D.V. 11 mei van 09:00 uur tot 14:00 uur. 

  lees meer
  03 mei2019
 • 01 apr, 2019

  Marktdag

  Op zaterdag 11 mei 2019 houdt de Hersteld Hervormde Gemeente van Elst haar jaarlijkse marktdag. De markt wordt georganiseerd...

  lees meer
  01 apr2019
 • © hersteld hervormde kerk 2023