• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Nieuws

  • 18 mei, 2023

    We zijn op kamp!

    Eindelijk is het zo ver, we zijn op kamp.

    lees meer
    18 mei2023
  • 15 mei, 2023

    Kamp 2023

    Zoals elk jaar willen we ook dit kamp beginnen met de kerkdienst van Hemelvaartsdag, die begint om 9.00 uur.

    lees meer
    15 mei2023
  • 11 mei, 2023

    Marktdag D.V. Zaterdag 13 mei

    Marktdag D.V. zaterdag 13 mei van 9:00 - 14:00 uur   

    lees meer
    11 mei2023
  • 27 mrt, 2023

    Opgeven kamp

    Het opgave formulier voor kamp vindt u hier.   

    lees meer
    27 mrt2023
  • 01 mei, 2023

    Spreekuur Kerkvoogdij (2/5) gaat niet door

    Het spreekuur van de kerkvoogdij van DV 2 mei gaat door omstandigheden niet door.

    lees meer
    01 mei2023
  • 29 apr, 2023

    Tekst van de maand

    Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht...

    lees meer
    29 apr2023
  • 31 mrt, 2022

    Paaszangavond in De Ark 5 april

    Op woensdagavond 5 april hopen we in samenwerking met de muziekgroep een Paaszanguur in de kerk te houden. Net als vorig jaar...

    lees meer
    31 mrt2022
  • 22 mrt, 2023

    Klussendag 1 april

    Graag roepen we u/jou op om als het mogelijk is ook een handje te helpen.

    lees meer
    22 mrt2023
  • 20 mrt, 2023

    Voedselbank actie 24 en 25 maart

    De inzameling via onze kerk is in De Ark op vrijdag 24 maart tussen 19.00 en 20.00 uur en zaterdag 25 maart tussen 10.00 en...

    lees meer
    20 mrt2023
  • 17 mrt, 2023

    Vrouwenavond

    We willen een volgende avond organiseren en nodigen u/jou (18+) van harte uit om ook te komen. Het thema zal zijn:...

    lees meer
    17 mrt2023
  • 14 mrt, 2023

    Sponsorloop

    Op 4 april van 18.30-20.00 uur hopen we weer de jaarlijkse sponsorloop vanuit het jeugdwerk te houden. 

    lees meer
    14 mrt2023
  • 08 mrt, 2023

    Tekst van de maand

    Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid!

    lees meer
    08 mrt2023
  • 06 mrt, 2023

    Koffie drinken

    D.v. Zondag 11 maart is er na de kerkdienst koffie drinken. 

    lees meer
    06 mrt2023
  • 04 mrt, 2022

    Voedselbank actie 24 en 25 maart

    Tweemaal per jaar zamelen we met alle kerken in Elst producten in voor de voedselbank Neder Veluwe. In onze regio Neder...

    lees meer
    04 mrt2022
  • 13 feb, 2023

    Gedicht Een bidstond voor de wereld.

    Leer ons bidden, Eeuwige Koning,  voor de wereld zo in nood.

    lees meer
    13 feb2023
  • 11 feb, 2023

    Koffie drinken

    D.v. Zondag 12 februari is er na de kerkdienst koffie drinken. 

    lees meer
    11 feb2023
  • 07 feb, 2023

    Gebedsapp

    Graag willen wij de gebedsapp van onze gemeente nog een keer via de kerkbode onder uw/jullie aandacht brengen. De...

    lees meer
    07 feb2023
  • 14 jan, 2023

    Winteractie

    Winteractie D.V. 4 februari van 12:00 uur tot 14:00uur 

    lees meer
    14 jan2023
  • 31 dec, 2022

    Tekst van de maand

    Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. 

    lees meer
    31 dec2022
  • 30 dec, 2022

    Openingstijden NognKanS

    6 Januari zijn wij weer geopend van 10:00 uur tot 15:00 uur. 

    lees meer
    30 dec2022
  • 22 dec, 2022

    Tijden kerst

    Let op anders dan op de flyer vermeld begint 2e kerstdag de dienst 10.00uur

    lees meer
    22 dec2022
  • 19 dec, 2022

    Generale repetitie Jeugdwerk 20 december

    Dinsdagavond 20 december 2022 vanaf 18:30uur.  Alle kinderen van het jeugdwerk van harte welkom op de generale...

    lees meer
    19 dec2022
  • 14 dec, 2022

    Zanguurtje

    We willen jullie allemaal van harte uitnodigen om op 1e Kerstdag mee te gaan zingen door Elst. 

    lees meer
    14 dec2022
  • 12 dec, 2022

    Kerstviering ouderencontactmiddag, mannen- en vrouwenvereniging.

    Op woensdagmiddag 21 december wordt er, samen met de mannen- en vrouwenvereniging en de ouderencontactmiddag, een...

    lees meer
    12 dec2022
  • 15 nov, 2022

    26 november Wintermarkt

    Alvast voor in uw agenda: D.V. 26 november Wintermarkt. Denkt u aan uw bestelling? 

    lees meer
    15 nov2022
  • 22 okt, 2022

    Tekst van de maand

    En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en...

    lees meer
    22 okt2022
  • 20 sep, 2021

    Voedselbank 14 en 15 oktober

    Op vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw levensmiddelen in leveren bij een...

    lees meer
    20 sep2021
  • 17 sep, 2022

    Wijziging locatie gemeentedag

    Wegens de weersvooruitzichten, een alternatief programma aanvang 16.00 uur in "De Ark".

    lees meer
    17 sep2022
  • 12 sep, 2022

    Opening Winterwerk

    Opening van het Winterwerk zal plaatsvinden op zondag 18 september. 

    lees meer
    12 sep2022
  • 08 sep, 2022

    23 september start VO

    Hee jij daar, ja jij die in klas 1-klas 4 zit!  

    lees meer
    08 sep2022
  • 03 sep, 2022

    Jeugdwerk begint weer

    Na de zomerstop gaan binnenkort ook de jeugdclubs weer beginnen. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en weer...

    lees meer
    03 sep2022
  • 20 aug, 2022

    Gewijzigde openingsdagen NognKanS

    Door vakanties heeft de winkel gewijzigde openingsdagen. Tot ziens in NognKanS!

    lees meer
    20 aug2022
  • 02 jul, 2022

    School-kerk-gezinsdienst DV 3 juli

    Op Christelijke Basisschool " Het Visnet" is de afgelopen tijd stil gestaan bij het bijbelboek Esther.  

    lees meer
    02 jul2022
  • 01 jul, 2022

    Tekst van de maand

    En al wat gij doet met woorden of met werken,  doet  het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en...

    lees meer
    01 jul2022
  • 11 jun, 2022

    Spreekuur Kerkvoogdij

    15 Juni van harte welkom tussen 19:30-20:30

    lees meer
    11 jun2022
  • 02 jun, 2022

    Tekst van de Maand

    Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand...

    lees meer
    02 jun2022
  • 26 mei, 2022

    Kamp Foto's

    We kijken terug op een geweldig kamp!   

    lees meer
    26 mei2022
  • 14 mei, 2022

    Kamp 26 tm 28 mei

    Zoals elk jaar willen we ook dit kamp beginnen met de kerkdienst van Hemelvaartsdag, die begint om 9.00 uur. 

    lees meer
    14 mei2022
  • 06 mei, 2022

    Doopdienst Lova

    De doopdienst begint om 09:30 in deze dienst zal Ds. L.G. de Deugd voorgaan. 

    lees meer
    06 mei2022
  • 16 apr, 2022

    Marktdag 7 mei

    Marktdag op zaterdag 07 mei van 09:00 tot 14:00 uur.

    lees meer
    16 apr2022
  • 09 apr, 2022

    Tekst van de maand

    Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf den...

    lees meer
    09 apr2022
  • 06 apr, 2022

    Opgeven Kamp 2022

    D.V. 26, 27 en 28 mei is het eindelijk weer zo ver!! We gaan op kamp. 

    lees meer
    06 apr2022
  • 27 jan, 2022

    Bestellijst Rookworsten & Erwtensoep

    Het is weer zover! De jaarlijkse worstenactie gaat weer van start!    

    lees meer
    27 jan2022
  • 09 jan, 2022

    (Her-)bevestiging ambtsdagers

    " Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven een goeden opgang, en vele vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is...

    lees meer
    09 jan2022
  • 23 dec, 2021

    Kerstviering Jeugdwerk 2021

    Het kerstfeest van de Jeugdclubs is 1e kerstdag vanaf 15:00 uur live te volgen via onze livestream of via onderstaande link.

    lees meer
    23 dec2021
  • 23 okt, 2021

    Actie Wintermarkt 20 - 11

    Wilt u uw bestellijst voor D.V. maandag 15 november 2021 inleveren/mailen?

    lees meer
    23 okt2021
  • 16 okt, 2021

    Herfstdagactie 16 oktober

    Van 10:00 tot 14:00uur

    lees meer
    16 okt2021
  • 26 jun, 2021

    Tekst van de maand

    En de HEERE, hun God, zal ze te dien dage behouden, als zijnde de kudde Zijns volks; want gekroonde stenen zullen in Zijn...

    lees meer
    26 jun2021
  • 10 jun, 2021

    Bijbelse themaweken "Het Visnet".

    Op school waren de afgelopen 2 weken de bijbelse themaweken.

    lees meer
    10 jun2021
  • 29 mei, 2021

    Tekst van de maand

    Predikt het Evangelie aan alle kreaturen. 

    lees meer
    29 mei2021
  • 10 apr, 2021

    Bevestiging en intrede Ds. L.G. de Deugd.

    Verslag bevestigings- en intrededienst Ds. L. G. de Deugd.

    lees meer
    10 apr2021
  • 15 feb, 2021

    Tekst van de Maand

    Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.

    lees meer
    15 feb2021
  • 08 okt, 2020

    ‘HHG Elst tijdens de corona-crisis’

    Beste gemeenteleden, Na een lange periode waarin het niet mogelijk was een kerkdienst in onze gemeente fysiek bij te...

    lees meer
    08 okt2020
  • 24 dec, 2020

    Jeugdwerk tijdens lockdown

    Zoals bekend is er op dit moment een Lockdown door de regering ingesteld. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van ons...

    lees meer
    24 dec2020
  • 17 okt, 2020

    Dankbaarheid

    Antwoord kandidaat de Deugd op het op hem uitgebrachte beroep

    lees meer
    17 okt2020
  • 31 okt, 2020

    Wintermarkt actie Jeugdwerk

    Actie Wintermarkt 2020 Jeugdwerk Hersteld Hervormde Gemeente Elst (UT).

    lees meer
    31 okt2020
  • 13 feb, 2023

    Samuëlgroep en catechese

    Samuëlgroep en catechese

    lees meer
    13 feb2023
  • 14 sep, 2020

    Nieuws vanuit het Jeugdwerk

    Jeugdwerk

    lees meer
    14 sep2020
  • 10 jul, 2020

    Tekst van de maand

    Ik verblijd mij in degenen, die tot mij zeggen: Wij zullen in het huis des Heeren gaan. Onze voeten zijn staande in...

    lees meer
    10 jul2020
  • 06 jun, 2020

    Opening NognKanS

    Vanaf vandaag is NonKanS weer geopend.

    lees meer
    06 jun2020
  • 02 apr, 2020

    De collecten gaan anders… de collecten gaan zó

    In onze gewone diensten waren we helemaal gewend aan het doorgeven van de drie collectezakken…. 

    lees meer
    02 apr2020
  • 02 mei, 2020

    ‘HHG Elst tijdens de corona-crisis’

    Update kerkdiensten in corona tijd    

    lees meer
    02 mei2020
  • 01 mei, 2020

    Orgeluurtje

    Vanavond orgel uurtje van 20.00uur tot 21.00uur.

    lees meer
    01 mei2020
  • 20 apr, 2019

    Tekst van de maand

    God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.

    lees meer
    20 apr2019
  • 19 mrt, 2020

    NognKanS gesloten

    In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus zijn wij genoodzaakt NognKanS tot nader order te sluiten.

    lees meer
    19 mrt2020
  • 13 mrt, 2020

    Tekst van de maand

    Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. 

    lees meer
    13 mrt2020
  • 03 mrt, 2020

    Werkgroep Tsjernobyl Elst zoekt gastgezinnen

    25 april 2020 - 15 juni 2020 Hebt u interesse en/of nog vragen? Neem dan geheel vrijblijvend  ...

    lees meer
    03 mrt2020
  • 24 feb, 2020

    1 maart Koffie drinken

    Op zondag 1 maart is er gelegenheid met elkaar koffie te drinken na de ochtenddienst. We stellen het op prijs als zoveel...

    lees meer
    24 feb2020
  • 14 feb, 2020

    Fotokaarten bij ‘NognKanS’

    Bent u/jij op zoek naar een mooie kaart!! Wij hebben in onze snuffelwinkel mooie fotokaarten van ‘Sfeer en...

    lees meer
    14 feb2020
  • 13 feb, 2020

    Tekst van de maand

    en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte.

    lees meer
    13 feb2020
  • 22 jan, 2020

    Nieuwe geluidsinstallatie

    Ook vandaag wordt er weer hard gewerkt voor de geluidsinstallatie.

    lees meer
    22 jan2020
  • 20 jan, 2020

    Uitnodiging dienst 26 januari

    Op D.V. zondag 26 januari 2020 zal onze nieuwe ouderling bevestigd worden in het ambt. Ook zullen er deze dienst ouderlingen...

    lees meer
    20 jan2020
  • 13 jan, 2020

    Tekst van de maand

    In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

    lees meer
    13 jan2020
  • 20 dec, 2019

    Kerstfeest Jeugdwerk

    Laat ieder het horen! Jezus is geboren. Dat is het thema van de kerstviering op tweede kerstdag om 10:00 uur in de Ark. Komt...

    lees meer
    20 dec2019
  • 09 okt, 2019

    Klussen kerkbanken

    Welkom! Vele handen maken licht werk! Iedere donderdagavond en zaterdagmorgen wordt er gewerkt.

    lees meer
    09 okt2019
  • 28 sep, 2019

    Tekst van de Week

    Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting...

    lees meer
    28 sep2019
  • 20 sep, 2019

    Tekst van de week

    Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen...

    lees meer
    20 sep2019
  • 29 aug, 2019

    Tekst van de week

    Hij ziet uit van Zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart; Hij let op al hun werken...

    lees meer
    29 aug2019
  • 29 aug, 2019

    Startavond Jeugdwerk D.V. 17 september

    van 18:30uur tot 20:00 uur bij de Ark.

    lees meer
    29 aug2019
  • 07 jul, 2019

    Afscheiddienst Dominee W.J. v.d. Brink

    Graag nodigen we u en jou uit om de afscheidsdienst bij te wonen op zondag 7 juli om 15.30 uur. Zoals bekend heeft onze...

    lees meer
    07 jul2019
  • 27 jun, 2019

    Tekst van de Week

    En Gode zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle...

    lees meer
    27 jun2019
  • 07 jun, 2019

    Gemeentedag

    U bent van harte welkom om 14.30 uur in de grote zaal van ‘De Ark’. Daar willen we de middag met elkaar beginnen.

    lees meer
    07 jun2019
  • 30 mei, 2019

    Foto's Kamp 2019

    Hieronder vindt u een overzicht van een aantal foto's van het kamp. 

    lees meer
    30 mei2019
  • 04 mei, 2019

    Tekst van de Week

     Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat zulks de bevrijden des...

    lees meer
    04 mei2019
  • 03 mei, 2019

    Marktdag 2019

    WELKOM op D.V. 11 mei van 09:00 uur tot 14:00 uur. 

    lees meer
    03 mei2019
  • © hersteld hervormde kerk 2023