• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Tekst van de maand

10 april 2021

En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was

En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen.

Tekst van de maand Lukas 24 vers 44

  • © hersteld hervormde kerk 2021