• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Tekst van de maand

05 juni 2023

Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.

Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? 

En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.

En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

Mattheüs 10 vers 

  • © hersteld hervormde kerk 2024