• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Tekst van de maand

05 februari 2024

En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? 

En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.

En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.

Mattheüs 10 vers 29 - 30 en 31

  • © hersteld hervormde kerk 2024