• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Samuëlgroep en catechese

02 oktober 2020

Samuëlgroep en catechese

Beste jongere,

 

De zomer lijkt nu ècht voorbij en binnen onze gemeente starten allerlei activiteiten weer. Door corona is alles een beetje anders, maar we zijn blij dat er toch mogelijkheden zijn om bij elkaar te komen. Net als vorig jaar willen we ook deze winter met de Samuëlgroep en de catechisatiegroepen samenkomen. In het schema onderaan kun je zien in welke groep je wordt verwacht. Een bijzonder hartelijk welkom aan kinderen die (bijna) 8 zijn in de Samuëlgroep!  Zolang we nog geen eigen predikant hebben, mag ik de catechisaties geven. Ik zie er naar uit om weer samen met jou en andere jongeren uit onze gemeente na te denken over allerlei aspecten uit de geloofsleer en uit het (christelijke) leven.

 

Op school, bij je studie, in je werk of in je persoonlijke leven doe je ongetwijfeld allerlei ervaringen op en maak je dingen mee die vragen oproepen. Heel graag zou ik samen met jullie over die vragen nadenken. Niet omdat ik op elke vraag een antwoord weet, maar omdat meerdere mensen soms meer weten of kunnen begrijpen dan één mens. Of omdat alleen al het samen nadenken over iets wat je bezighoudt je rust kan geven. En samen kunnen we dan proberen voor Gods Aangezicht (en met de Bijbel erbij) een richting te zoeken voor een antwoord.

 

We hanteren dezelfde groepsindeling als vorig jaar. Dit betekent dat de leeftijdsspreiding binnen een groep soms fors is, maar door de kleine groepjes kunnen we makkelijk aanpassen aan wat binnen de groep nodig of gewenst is. Voor de beide catechisatiegroepen gebruiken we een boekje uit de serie “Leer mij”, maar dit boekje hanteren we meer als leidraad dan als ‘lesboek’. Als je al een deeltje uit de serie hebt, wil je dat dan (in ieder geval de eerste keer) meebrengen? In de Samuëlgroep werken we niet uit een boek, maar luisteren we naar verhalen, maken we een tekening of praten we over allerlei zaken die met de Heere en met de kerk te maken hebben.

 

Graag nodig ik jou uit om op maandagavond naar de Ark te komen en samen met anderen na te denken over alles wat met de Heere en Zijn dienst te maken heeft. Hieronder zie je een overzicht van de tijden en data tot eind 2020. De data voor 2021 worden, afhankelijk van de omstandigheden, later bepaald.

 

Met een hartelijke groet,

A. Bongiovanni

 

 

/uploads/111/Brief_Catechisatie

  • © hersteld hervormde kerk 2020