• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Tekst van de maand

05 juli 2024

Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen.

Galaten 6 vers 9

  • © hersteld hervormde kerk 2024