• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Gedicht Een bidstond voor de wereld.

13 februari 2023

Leer ons bidden, Eeuwige Koning,  voor de wereld zo in nood.

Leer ons bidden, Eeuwige Koning, voor de wereld zo in nood.

Zo verbroken en verworden, de ellende is zo groot.

 

Leer ons vragen om genade in de grote zondesmart;

Leer ons onze ogen richten op Uw dierbaar Middelaarshart.

 

Leer ons bidden voor de naasten, wij staan daar zover vandaan.

Lieten hen vaak met hun zorgen, eenzaam in het duister staan.

 

Leer ons bidden voor de kerken, zo verstrooid en zo verscheurd.

Hoe veel harde, wrede woorden, om hoeveel scheiding wordt getreurd.

 

Leer ons bidden dat Uw liefde in de koude harten straalt,

en naar Uw rijke belofte eens Uw Geest weer nederdaalt.

 

Heere, voeg Uw kudde samen, zo verstrooid en zo verdwaald.

Dat de liefde van Uw lijden, eens ons donkere hart bestraalt.

 

Dichter onbekend.

  • © hersteld hervormde kerk 2024