• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Dankdag - gedicht

26 oktober 2023

We mochten dit seizoen weer zaaien en later ook weer vruchten maaien.

We mochten dit seizoen weer zaaien en later ook weer vruchten maaien. 

Zelfs in de vruchten van het land wordt ons gezegd: ‘Gods Woord houdt stand!’

Wanneer God deed naar onze zonden, dan werd geen voedsel meer gevonden. 

Maar groot is Zijn lankmoedigheid, die over ons is uitgespreid.

Ja, meer heeft God ons willen geven dan voedsel voor ’t natuurlijk leven: 

Hij gaf ons ook Zijn heilig Woord, dat telkens door ons wordt gehoord.

We weten het: Het Woord des Heeren zal nimmer ledig wederkeren. 

’t Zal voor ons allen, groot en klein, tot oordeel of tot voordeel zijn.

O Heere, laat in onze dagen Uw Woord toch rijke vruchten dragen.

Geef dat het ondervonden wordt: De hand van God is niet verkort!

Ja, wil in voor- en tegenspoeden ons met het Brood des levens voeden. 

Geef dorst naar Hem, Die eeuwig leeft en uit Zijn volheid leven geeft.

Opdat we, naar Gods welbehagen, uit Christus vruchten mogen dragen. 

Geef ons, ondanks de nood en strijd, een biddend hart, vol dankbaarheid.

Dichter onbekend. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024