• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Jeugdwerk tijdens lockdown

24 december 2020

Zoals bekend is er op dit moment een Lockdown door de regering ingesteld. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van ons kerkgebouw ten behoeve van de clubs.

Het bestuur jeugdwerk en de leiding van de clubs hebben daarom besloten alle activiteiten van de clubs in elk geval tot 19 januari 2021 te annuleren.

Wij vinden dit erg jammer, maar denken er goed aan te doen de risico’s op besmetting zo veel als mogelijk te voorkomen. Wij vertrouwen op uw begrip in dezen.

 

Mocht de regering besluiten de huidige Lockdown te verlengen dan zullen de clubavonden eveneens niet door gaan. Als de Lockdown niet wordt verlengt starten de clubs weer na DV 19 januari 2021.

 

Op het moment dat de clubs weer gehouden kunnen worden zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.

 

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de clubleiding of met ondergetekende.

 

Namens het bestuur en de leiding van het jeugdwerk van de Hersteld Hervormde gemeente te Elst, wensen wij u goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Dick van Laar.

 

Voorzitter.

  • © hersteld hervormde kerk 2023