• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Gebedskring

Woensdagavond 6 juli. De avond begint om 20.00 uur in de Ark

06 jul2022

In Handelingen 1: 14 lezen we: ‘Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen’. En in Handelingen 2: 4 ‘en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest’. Met Pinksteren hebben we gehoord hoe belangrijk het gebed is bij de vervulling van de beloften van God. Daarom willen we u en jullie ook van harte uitnodigen voor de gebedskring voor de gemeente. Deze is gepland op woensdagavond 6 juli. De avond begint om 20.00 uur in de Ark. Van harte welkom. Wij zien uit naar uw/jouw komst. Opgeven kan bij Corrie Hovestad of bij Clazina van Klinken. (voor gegevens zie kerkblad)

  • © hersteld hervormde kerk 2022