• " Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. " Psalm 37:5

Trefpunt 18+ Laatste avond

Na de middagdienst.

14 jul2024

We komen elke derde zondagmiddag aansluitend aan de middagdienst samen. In de grote zaal van De Ark gebruiken we dan een eenvoudige maaltijd waarna we met elkaar doorpraten over de dienst, een paar gespreksvragen of persoonlijke vragen bespreken. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024